syn-sukcesor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) danych. Nie jest też bez znaczenia, że lud dużo łatwiej znosi władzę, do której przywykł, nawet jeśli się rządzi dość surowo. Władca świecki będzie po śmierci utrwalony w pamięci ludu w osobie syna-sukcesora, poddanym będzie się wydawało, że nic nie uległo zmianie, lecz dawny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Erazm z Rotterdamu 1973. Adagia (Wybór), przeł. M. Cytowska, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.