syn-bohater

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wolność i niepodległość Włoch. Poszedł i zginął! Śmiertelnie raniony w bitwie pod Magenta, zmarł w Medjolanie, w szpitalu, na rękach ojca. Ten ostatni, opłakując zgon swego jedynego syna-bohatera, napisał wzruszającą książeczkę francuską p. t. La mort d’un soldat, w której opowiedział koleje życia Mieczysława, a zarazem ogłosił kilka fragmentów z jego pism, także kreślonych w języku francuskim; albowiem taką już jest dola dzieci emigrantów, że choć się uważają za Polaków, po polsku mówią źle albo wcale, a dobrze i biegle władają jedynie mową Francuzów. I Mieczjrslaw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.