supermleczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nisko-. Na podstawie czwórek proporcjonalnych typu superrecenzent: nadczłowiek = superintendent: naddozorca oraz superrecenzent: superintendent = nadczlowiek: naddozorca, zaliczymy segment super- w tych kontekstach do klasy substytucyjnej morfemów przedrostkowych, zaś w superwydajny, por. superwydajny: wysokowydajny = supermleczny: wysokomleczny za element klasy substytucyjnej, której składniki stanowią pierwsze człony formacji słowotwórczo złożonych i są genetycznie przysłówkami, przy drugim członie przymiotnikowym, rzadziej rzeczownikowym7...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej (red.) 1995. Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Materiały konferencji naukowej [...], Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.