superkumulatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zalicza się tu spadek oczekiwanej stopy zysku od kapitału (krańcowa efektywność inwestycji) w miarę wzrostu inwestycji, wzrost cen środków produkcji i wreszcie wzrost procentu. Wszystkie trzy przyczyny razem wzięte prowadzą do wyczerpania inwestycji autonomicznych. Druga grupa przyczyn łączy się z osłabieniem opisanego już wyżej „superkumulatywnego procesu”, który następuje wskutek działania mnożnika i akceleratora. „Istnieją więc — pisze Hansen — dwie przyczyny zahamowania procesu ekspansji (jeśli pozostawimy na uboczu kurczenie się spowodowane osiągnięciem pułapu pełnego zatrudnienia): 1) krańcowa skłonność do oszczędzania zahamowałaby ekspansję nawet w tym wypadku, gdyby wielkość inwestycji autonomicznych nie spadała i 2) wielkość autonomicznych inwestycji maleje wskutek malejącego nachylenia krzywej krańcowej efektywności inwestycji9...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Osadczaja, Irina 1977. Od Keynesa do syntezy neoklasycznej. Analiza krytyczna, tłum. J. Skrzypkowa, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.