superindustrialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nozowania przyszłości. W równej mierze dotyczy to nauczycieli Jasia" 18. Aby stworzyć system oświaty na miarę wymagań społeczeństwa superindustrialnego, należałoby gromadzić alternatywne obrazy przyszłości, dotyczące zwłaszcza pożądanych rodzajów pracy, form współżycia międzyludzkiego oraz społecznych struktur organizacyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarczyk, Roman 1981. Współczesna amerykańska myśl polityczna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.