sukarnowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polityka „wielkomocarstwowa” może przyczynić się do rozwoju kraju, lecz często powoduje kryzys — zarówno w Drugiej Rzeczpospolitej, jak też współcześnie, np. w sukarnowskiej Indonezji, naserowskim Egipcie czy w Chinach (m.in. wskutek polityki zbrojeń atomowych). Polityka wielkomocarstwowa w XX-ym stuleciu niezawsze opłaca się ekonomicznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.