subiektywno-intuicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się p. związane było z krytyką estetyki klasycystycznej; język poetycki uznany zostaje za przeciwieństwo języka pojęciowego (G.B. Vico), smakowi estetycznemu przypisuje się cechy subiektywno-intuicyjne (A. Shaftesbury), upowszechniają się ewolucyjne koncepcje sztuki i związane z nimi zainteresowanie twórczością lud., rozumianą jako pierwszy etap rozwoju twórczości artyst. (J.G. Herder, Th. Percy). Pojawiają się — obce poetyce klasycznej — pojęcia wyobraźni, natchnionego entuzjazmu, geniuszu i oryginalności, rozwijane gł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.