stymulatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ćwiczeń, a dzięki temu zmuszać do wykonywania różnorodnych czynności i stosowania różnych operacji myślowych oraz umożliwiać indywidualizowanie nauczania. Zbiory materiałów to książki, które prezentując materiały oryginalne i źródłowe, na przykład teksty literackie, dokumenty historyczne, spełniają funkcję informacyjną i stymulatywną. Do książek pomocniczych należą kompendia, słowniki, atlasy, które umożliwiają systematyzowanie i utrwalanie zdobytych wiadomości oraz opanowanie podstawowych technik pracy umysłowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.