stylobenzen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności produkcyjnej 5600 m3/godz., zwałowarki, przeładowarki i taśmociągi, — huta „Łabędy” — piec martenowski 200 ton, — huta miedzi w Legnicy — piec szybowy, — fabryka obrabiarek „Rafamet” wr Raciborzu — nowa odłewmia i hala montażowa, — zakłady azotowe w Kędzierzynie — wytwórnia mocznika o noweczesnej technologii z pełną recyrkulacją gazów, wytwórnia amoniaku i oddział zmiękczaczy, — zakłady koksochemiczne wr Blachowni — wydział stylobenzenu oraz oddział intensyfikacji benzolu, — cementownia „Odra” wt Opolu — przemiałownia cementu, — zakłady przemysłu w apienniczego „Górażdże” — bateria pięciu pieców szybowych itd.u...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Labuda, Gerard (red.) 1966. Ziemie Zachodnie w granicach Macierzy. Drogi integracji, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.