stylistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostatni tom z dorobku wydawniczego omawianego okresu stanowią oryginalne opowiadania Swetosława Minkowa Alchemia miłości, w przekładzie Haliny Kality. W książce tej przeważają utwory satyryczne. Tłumaczka jest dobrą stylistką, przeto przekład polski wypadł doskonale...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.