strzycha

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są to nie tylko niektóre wyrazy nowe związane ze sferą poematu nadprzyrodzoną i mistyczną: bohunka i bożka, Czarno-duch i Zło-bóg, Przeciwbożnik, guślarnica i guślarzyea, Meduźnica, Miesięcznica, strzycha, przedczasy, zarajski, trzyduszny, miesięcznić, wsłonecznió się itp., albo wogóle osobliwsze: natchnieniec, zjawieniec, zawiclirzeniec, rozbiwca, szczekbca, lamantyna, lodozorze, lurony, szołomie, słońcotrysk, przekościelony, uberlony itd. — ale również...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boleski, Andrzej 1951. Spośród słownictwa „Króla-Ducha”, Łódź : ŁTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.