stocze

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skich był stałym, radośnie widzianym gościem. Nie ukrywał się z tymi stosunkami przed dworem, bo wiedział, że wszechwładna pani Stefa, właściwy dziedzic, popiera i pochwala jego nową manię. Często ze starym prorokiem szli w las chaszczami, kryli się gdzieś na wąskich stoczach porosłych głogiem, leszczyną, tarniną i Bóg wie czym jeszcze, siadali i kładli się w wysokiej, bujnej trawie i gwarzyli. Młyński czasami się kąpał i z wody opowiadał staremu o dalekim świecie, polityce, nowoczesnych ludziach, „współczesnej idei”, „malarii miast większych”. Sredniawski, jak mu się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1974. Małpie zwierciadło. Wybór pism satyrycznych. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.