sternowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Widzimy więc, że Gaertner przywołuje imię Crocego nadaremnie, a Sterna niepotrzebnie. W istocie bowiem jego własna koncepcja stylistyki jest przezwyciężeniem neoidealizmu w kierunku językoznawstwa formalnego, a pojęcie stylów typowych, wypływające konsekwentnie z całości, nie ma nic wspólnego ze sternowską definicją typu psychologicznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.