spooneryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z kolei pewnego uzasadnienia dla wprowadzenia subpoziomów nagłosu i rymu oraz rdzenia i kody dostarczyły badania nad błędami językowymi, np. w języku polskim typu kuża duła (zamiast „duża kula") czy w angielskim typu faint pence (zamiast „paint fence"). Badania nad spooneryzmami, haplologiami i tzw. „kontaminacjami" (ang. blends) prowadzone przez Fromkin (1973, 1980) i Shattuck-Hufnagel (1979, 1983) wskazały zdecydowanie na fakt, iż powyższe typy błędów najczęściej obejmują nagłos (a więc subpoziom nagłosu i rymu), a także - chociaż znacznie rzadziej - subpoziom rdzenia i kody sylaby. Zwrócił na to zjawisko uwagę również Fudge (1987). In...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.