splot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pośledniejsze zajmuje miejsce, ale to mogłoby się stać nie mniej użytecznem, nie mniej za3zczytnem: Jużby dość było dlań chwały, gdyby w porządku architektoniki dziennikarskiej, był tćrn, czem są karjatydy w budownictwie, i nie zazdroszcząc smukłym kolumnom, zdobnym splotom kapitelów i wyniosłym gzemsom, poprzestawał na chlubie, że je barkami swemi ile stać podpiera. Nie idzie zatem żeby się miał zrzekać wszelkiej swobody, i jak dzieci w szkole, te same wyrazy, jeno cieńszym i niewyraźniejszym głosem po nauczycielu powtarzać. Wolno mu jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.