splinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) [się = Heideggerowskie: man\ — W. W.] zdać ludzi na samych siebie, trwożymy się, że stanie się rzecz najgorsza, jeśli się kiedyś pojedynczemu człowiekowi spodoba zachować się jak pojedynczy człowiek.” Jest to bez wątpienia trwoga młodzieńcza, weltszmercowata, splinowa; w otchłani wszakże kotłują się zwilgłe opary, wre i bulgocze zagęstniała ciekłość; ciekłota: lęku ku degeneracji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wirpsza, Witold 1965. Gra znaczeń. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.