spiskowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) upadku Borgii. Jeden człowiek się nie udał, drugiemu lepićj powieść się może, a jeśli taki nie rychło się znajdzie , to na poczekaniu systemat zostanie zredagowany naukowo w książkę, a książka przejdzie w umiejętność dla przyszłości. Medyceuszowie wracają do Florencyi. Machiawel , posądzony o spiskowanie, wzięty na tortury, wykręca się sonetem na cześć swego kata. Udarzony wolnością, chciałby zaraz wejść w usługi nowego pana. Zaklina się mu, że nie jest człowiekiem zasad, ale tylko urzędnikiem, który wiele widział, wiele miał doświadczenia, wiele ta" jemnic stanu zna, a zatem każdemu pożytecżnym być może...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.