spirograf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ABDANK —»• Awdaniec. ABDANK-ABAKANOWICZ Bruno, ur. 6X1852 w Wiłkomierzu, zm. 29 VIII 1900 w Parc-St.-Maur pod Paryżem, inżynier dróg i mostów, matematyk i elektrotechnik; konstruktor mech. przyrządów do wykreślania krzywych mat. (intégrai, parabolograf, spirograf i in.); autor prac elektrotechn., publicysta, twórca nowego typu lampy elektrycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.