spirant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W epoce zatem pierwszej palatalizacyi miał prasłow. język dwa spiranty: stare s i nowopowstające s. Pierwsze tkwiło w przeszłości, drugie się rodziło. Elementy, wyróżniające ś od s pojawiły się właśnie w języku, zaznaczając nowy kierunek rozwoju jego bazy artykulacyjnej. Z dwóch więc powodów spirant ś musiał się silniej narzucać świadomości Prasłowian z epoki pierwszej palatalizacyi, od spirantu s: 1) dlatego, że jego natura była bardziej zgodna z nowemi cechami t. zw. bazy artykulacyjnej, (cf. VIL i VIII. prawo assy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.