spenceryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 powstawaniu gatunków. Ponadto Wright i Peirce interesowali się matematyką i fizyką; logiką, poza Peircem, nikt, się w tym gronie nie zajmował; psychologia była wówczas głównym przedmiotem zainteresowań Jamesa; teologia — Abbota, Fiske, jak pamiętamy, dążył do pogodzenia spenceryzmu z religią i interesował się historią, a Holmes, Warner i Green byli prawnikami. Wright był zwolennikiem teorii Darwina, ale uważał, że zastosowanie teorii ewolucji powinno ograniczać się do biologii i psychologii. Był on przeciwnikiem metafizycznych spekulacji typu Spencera, Youmansa, Fiskego na temat ewolucji w historii 1 etyce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.