spencerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) biograficzne np. o Śniadeckiej — znów na wzór Byrona; wreszcie z sprawozdania swego robi utwór stroficzny, choć używa strofy odmiennej, mianowicie sekstymy a nie oktawy spencerowskiej. Ale Childe Harold, zwłaszcza w drugiej połowie, to utwór niezwykły in that Tale 1 find The furrows of Iong thought, and dried-up tears (II, 56); Childe Harold odnosi się do trzech okresów życia i rozmaitych podróży wielkiego poety; jest obfitszy w myśli, uwagi i doświadczenia — podróż Słowackiego obejmuje tylko kilkutygodniowy przeciąg wypadków; jest okolicznościową i w zapas myśli i uczuć uboższą. Nastrój pracy Słowackiego jest bez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.