specjalistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) było takich specjalistek, ludność więc musiała sama sobie radzić. Zrozumiałem więc jest, że dzięki samopomocy, doświadczeniu i samouctwu zjawiały się kobiety, czyniące posługę rodzącym — jak umiały. Wiele z nich spełniało to bardzo zręcznie i z korzyścią dla matki i dziecka. Pochodząc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.