spłycać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w problematyce jej utworów. Wszyscy poprzestają na dostrzeżeniu rzeczy drugorzędnych, stwierdzają jej związek niewątpliwy z epoką, dostrzegają w niej bojowniczkę pewnych idei, właściwie już w dużej mierze przezwyciężonych — i z tego założenia wychodząc, wypowiadają sądy raczej spłycające. Krytyka i publiczność nie dorastają jednym słowem do Zapolskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bąk, Wojciech 1947. Zagadnienia i postacie, Łódź ; Wrocław : Wyd. W. Bąka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo