socjalreformizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zeit” — cykl artykułów pt. „Probleme des Sozialismus”, w których pod hasłem „wolności krytyki” usiłował poddać rewizji (stąd „rewizjonizm”) podstawy filozoficzne, ekonomiczne i polityczne rewolucyjnego marksizmu i zastąpić je burżuazyjnymi teoriami pogodzenia sprzeczności klasowych i współpracy klas; atakował naukę Marksa o ubożeniu klasy robotniczej, o narastaniu sprzeczności klasowych, o kryzysach, o nieuniknionej klęsce kapitalizmu, o rewolucji socjalistycznej i dyktaturze proletariatu. Wysuwał program socjalreformizmu wyrażony w formule „ostateczny cel jest niczym, ruch — wszystkim”. Artykuły te stanowiły podstawę wydanej przez Bernsteina w 1899 roku książki „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie” (pol. wyd. „Zasady socyalizmu i zadania socyalnej demokracyi”, 1901)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, Włodzimierz 1983-1990. Dzieła wszystkie. T. 1-55, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.