sklecać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opozycjoniści zgłaszają do Komitetu Centralnego oświadczenie za podpisem Trockiego, Zinowjewa, Kamieniewa, Sokolnikowa, w którym potępiają swoją frakcyjną robotę i obiecują na przyszłość zachować lojalność. Pomimo to blok w rzeczywistości istnieje nadal i zwolennicy jego nie zaprzestają swej nielegalnej antypartyjnej roboty. W dalszym ciągu sklecają oni swą antyleninowską partię, zakładają nielegalną drukarnię, zaprowadzają składki członkowskie wśród swoich zwolenników, rozpowszechniają swoją platformę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Historia 1949. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo