skapitalizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zakład nie jest obowiązany do skapitalizowania renty, lecz może ją skapitalizować, jeśli zachodzą powyższe warunki; poza okolicznościami powyższemi musi on uwzględniać konkretne okoliczności, wynikające z rodzaju otrzymywanej renty (a wrięc np. przy rencie wdowiej —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.