skaperowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wadziły. do zlikwidowania tych sportowych placówek, gdyż ofiarny rzemieślnik i kupiec polski napewnc nie szczędziłby swego poparcia na ten cel. Czyżby więc wygasło zainteresowanie, czy też zaszedł smutny wypadek skaperowania naszych zawodników? W jednym jak i drugim wypadku postępowanie zarządów powyższych klubów jest godne nagany, ludzie do pracy muszą się znaleść a odejście kilku zawodników nie może stanowić o rozwiązaniu klubu, gdyż naszym celem jest masowość sportu a nie rekordomania. Cieszylibyśmy się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.