skanner

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 9.2. 	Scyntygrafy z ruchomym detektorem (skannery) 9.2.1. 	Budowa scyntygrafów Na ryc. 9.6 pokazano schemat blokowy scyntygrafu z ruchomym detektorem typu FH 96, firmy Frieseke-Hoepfner. Detektor scyntylacyjny z kolimatorem A porusza się tu w płaszczyźnie poziomej nad pacjentem B, umieszczonym na stole C. Poniżej stołu umieszczona jest kaseta z błoną rentgenowską D, na której odwzorowuje się scyntygram metodą fotooptyczną, za pośrednictwem żarówki E...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.