skamandrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiele twörczych poetyckich ksi^zek, ukazuj^cych sie mniej wi^cej od 1934 roku zdradza okreSlone tendencje do nowego, trzeciego po Skamandrze i Awangardzie, stylu polskiej poezji. Zywioly jeszcze sa w wojnie — ale juz sie kluja pewne kryteria. Chec pogodzenia, syntezy skrajnych doktryn dawniejszych zbiega sie z przeblyskami humanizmu. Ta humanistyczna postawa rözni zasadniczo „Trzeci wyraz” zaröwno od witalistöw skamandrowych, jak i technikalistöw Zwrotnicy. Humanistyczne ujecie zmusza do rezygnacji z konkretnych doktryn, nie pozwala wierzyö zbyt wylacznie metaforystom Awangardy A z mistrzem Przybosiem, ani fantazjotwörcom Awangardy B z mistrzem Czechowiczem. [...] Proponujq — aby nowo powstajacy wyraz poezji polskiej, dajacy sie zauwazyc w wielu twörczych wysilkach ostatnich lat [...] nazwaö Syntetyzmem, a jego wyznawcöw mianowac Syntetystami45...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RuchL - Ruch Literacki (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.