skamandrowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) les Littéraires” — i wydawane do wojny „Wiadomości Literackie”. Niemało prawdy o roli tego znakomitego wydawcy w środowisku literackim grupowanym przez obydwa pisma zawiera przekorna opinia Peipera: „jedynym talentem poetyckim wśród nich jest dla mnie Grydzewski. A wiecie dlaczego? Bo wierszy skamandrowskich nie pisze, a poeci «Skamandra» jemu wszystko zawdzięczają” (K. Czachowski: Obraz współczesnej literatury polskiej. T. 3. Lwów 1936, s. 322)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Liebert, Jerzy 1976. Pisma zebrane. T. 2. Listy, Warszawa : Biblioteka „Więzi”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.