sinocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z książki W. Warren Wagara, The City of Man, Boston 1963: „Ostatni w dziejach filozofii chińskiej wybitny uczony konfucjański, K’ang Yu-wei, napisał pod koniec XIX wieku książkę pt. Ta T’ung Shu, czyli ^Książka Jednego Świata«... Swobodnie haftując na kanwie konfucjańskiej tradycji autor przezwyciężył tysiąclecia sinocentryzmu, aby wysunąć doktrynę globalnej syntezy w ramach jednego jedynego państwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.