sielankowo-sentymentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CRABBE [krâb] George, ur. 24X11 1754, zm. 3 II 1832, poeta ang. ; formalnie bliski klasycyzmowi (naśladował A. Pope’a), tematyką swych wierszy i ich pesymistyczną tonacją zbliżał się do tendencji preromantycznych; przeciwnik sielankowo-sentymentalnej idealizacji życia wiejskiego, opisywał je z dużym realizmem, współczując zwłaszcza losowi wiejskiej biedoty (The Village 1783, The Parish Register 1807)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo