sferowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Demokratyzm prawdziwy i dobrze zrozumiany, burzy nieuzasadnione przywileje klasowe, ale szanuje zawsze wartość rzeczywistą i kulturalną jednostek, wartość ta właśnie w przyszłości, wraz z arystokratyzmem duchs wysunie na czoło ludzkości przewódców jej i kierowników. Z arystokratyzmem tym, nic wspólnego mieć ni« może »snobizm« sferowy czy indywidualny, rozpościerający się z taką zarozumiałością na arenach salonowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wielowieyska, Emilia 1913. Ku jutrzni. Powieść współczesna, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.