sekwenter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rysunek 151 przedstawia przykład sekwentera dwu-adresowego dla maszyny o pamięci bębnowej. W celu uwidocznienia ścisłej współpracy bloku pamięci z blokiem sterowania centralnego — elementy należące do tych bloków oddzielono na schemacie poziomą linią kreskowaną. Działanie przedstawionego sekwentera jest następujące...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.