seksplozja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) seksplozja 'o dyskusjach o seksie': seks+eksplozja („Głos Pracy” 1/70), stud. agiechamy 'o studentach AGH': agiehai chamy; b) o pełnej formie komponentu pierwszego i fonologicznie uszczuplonej formie drugiego, np.: lit. szewroletariat: szewrolet...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabias, Stanisław 1981. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.