seksoholizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystko wam wolno. Ale tak naprawdę nie o wolność absolutną tu chodzi, ale o to, by czynić to wszystko, co w świecie naszych wartości jest niedozwolone i potępione. Wyznawcy Agaty Lauderskiej poddawani są przerażającemu praniu mózgów, skłaniani czy wręcz zmuszani do seksoholizmu, pijań160...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ordęga, Władysław 2000. Czas kuglarzy, Warszawa : Muza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.