sederowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W niezwykłym, jakże odmiennym od każdego innego, nastroju odprawiono tu, zgodnie z tradycją pesachową, Wieczerzę Sederową. Trzeba było widzieć tę uroczystą powagę, która cechowała młodych biesiadników; obserwować karność, ład i porządek, skupienie i namaszczenie przy odczytywaniu Hagady*; wsłuchiwać się w głosy i odgłosy pieśni pesachowych; wchłaniać w siebie rytm duszy dziecięcej — widzieć, obserwować i wsłuchiwać się, iżby naocznie stwierdzić, iż tu — w każdym ruchu, w każdym spojrzeniu, w każdym słowie wyczuć można tę serdecznie opiekuńczą rękę kierowniczą Janusza Korczaka, autora Józków, Jośków i Srulków, i wierną Jego hasłom i przewodniej idei — p. Stefanię Wilczyńską... I chwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Falkowska, Maria (wyb.) 1983. Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.