schilleryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W późniejszej działalności literackiej Ankiewicz nie powracał już do zagadnień estetycznych. Jego koncepcja estetyczna powstała i zamknęła się w latach pięćdziesiątych. Jak wynika z powyższej relacji, była ona mieszaniną poglądów przejętych z estetyki niemieckiej i ówczesnej polskiej myśli estetycznej. Znamienny jest w ujęciu Ankiewicza silny wpływ schilleryzmu (piękno jako łącznik świata materialnego i idealnego). Z ówczesną polską myślą estetyczną wiążą go nie tylko wyraźne elementy heglizmu (historyzm, akceptacja przedmiotowych wartości sztuki), ale i fideistyczna modyfikacja heglizmu (Bóg u podstaw piękna, natura w całości wzięta wyższa niż sztuka). Tyszyński w ostrej krytyce książki Ankie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.