schabia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 592. Sarańczarnia ‘miejsce do hodowania szarańczy, tu przen.’ Mick D III Przegląd 3, 286; 593. Scenarz ‘aktor' Słów PdoZ 3, 15; 594. Scenicznik ‘aktor’ Mick Zdania 1, 404; 595. Schabia ‘schab, tu: żebro u człowieka’ Słów F 7, 307; 596. Schizm ‘herezja, schizma' Słów PdoZ 3, 12; 597. Serdeczno-duszny TOliz Dz 1, 58: 598. Siejo-hreczka ‘hreczkosiej’ Słów SS 8, 151;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.