saussuryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * i1 Dziedzictwo tego sposobu ujmowania języka jest do dziś nie wszędzie przezwyciężone, żeby wspomnieć tylko o istnieniu całych szkół ogólnojęzykoznawczych, takich jest saussuryzm i strukturalizm, których cechą najistotniejszą jest interpretowanie wszelkich faktów językowych jako wypadkowych wewnątrz językowego Systemzwang. Zauważmy, że twórca doktryny socjologicznej, którą de Saussure transponował do językoznawstwa, Durkheim, cechę istotną swej doktryny określał jako hyper-spiritualité...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.