satyryczno-poetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) może zostać wykorzystane dla naszej pracy wychowawczej. Spośród wypraktykowanych form wymienić tu można następujące zajęcia: 1) wycieczki do studia telewizyjnego, radiowego, za kulisy teatru, 2) spotkania z aktorem, reżyserem, scenografem, redaktorem radiowym, pisarzem, 3) organizacja udziału w koncertach, porankach filmowych, przedstawieniach teatralnych, wystawach plastyki, 4) organizacja sekcji nagrań magnetofonowych, miłośników płyt, kolekcjonerstwo reprodukcji malarstwa, fotosów itp., 5) klub wąskiej taśmy, 6) teatrzyk satyryczno-poetycki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.