sangha

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) karmana. Wg nauki Buddy doskonaleniu duchowemu bardziej sprzyjała izolacja od świata, jego podniet i pragnień, i dlatego Budda założył zakon. Pierwsze gminy buddyjskie (sangha), początkowo wyłącznie męskie, nie miały ściśle określonych reguł. Dyscyplina moralna, jako przygotowanie do medytacji, obejmowała ćwiczenie się w 3 podstawowych cnotach: majtri (uczuciu przyjaźni dla wszystkich żywych istot),—*• ahinsie i karunie (współczuciu wobec wszelkich przejawów zła) oraz polegała na panowaniu nad zmysłami i na abstynencji seksualnej. Asceza przybierała formę pośrednią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.