samookreślić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) taniały konie we wszystkich wsiach okolicznych. W Chabarowsku pułkownik amerykański, zaproszony na zjazd kozacki dla wyjaśnienia swego postępowania, otwarcie już kpił sobie w odpowiedziach z swego rosyjskiego audylorjum: argumenty dotyczące bolszewickich rzekomo dążeń zbuntowanych kozaków nazwał »metafizyką«, sam wysunął popularny wówczas argument samookreślenia, a zapytany, coby zrobił, gdyby kozacy się samookreślili jako bolszewicy, odrzekł, że »choćby się samookreślili jako anioły«, on nie miałby nic przeć:”’'1:© temu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.