rzeka-dorzecze

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rakowski Piotr T. 602 R a k u s k a Czubka Mała 343 Ramisz Alojzy 548 Ranowicz Bartłomiej 350 Rapf Feliks 738 Rąb Jan 351 Reniak Marian 147 Richardson Hugh 613 Ring Wiesław 655 Robotycki Czesław 159 Roj-Mrozicka Zofia 923 Romanow-Bobińska Klara 130 Romanowicz Barbara 649 Ropa, rzeka-dorzecze 266 Rosen-Zawadzki Kazimierz 131 Rosner Edmund 1011’ Rosner Edmund — wstęp 929 Ross Juliusz 55 Rotter Artur 195* Roziewicz Jerzy 67 Rozner Edmund — oprać. 977...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.