rytualno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) **** E. Goffman, Replies and Responses. „Working Papers and Prepublications” nr 46—47, Centro Internationale di Semiótica e di Lingüistica, Universita di Urbino, także w: Forms of Talk. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1981. W pracy tej pojawia się analiza związku między rytualno-normatywnymi ograniczeniami rozmowy i ograniczeniami wynikającymi z jej wymogów strukturalnych, analizowanych w kategoriach systemu komunikowania i wymiany informacji. Wątek ten wiąże się ściśle z zainteresowaniem Goffmana sekwencyjną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.