rygoryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i tamtym. I stało się, że z jego śmierci i źli i dobrzy cieszyli się: dobrzy, bo wiedzieli jak był niecnym, źli, bo znali, że nie tylko był przewrotniejszym, ale i zdolniejszym od nich.“ Guicciardiniego nikt nie posądzi o zbytni rygoryzm. Jego zasady w polityce wielce się zbliżają do zasad Machiawela. Był przy tern jego osobistym przyjacielem, współ - urzędnikiem, współ-dyplomatą, współ-historykiem. A przecież tak w jednym liście pisze do niego:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.