rybaczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zachód od półwyspu helskiego. W przeciwieństwie do wsi półwyspu helskiego są to wsie o zróżnicowanej strukturze społecznej i zawodowej. Rolnicy uprawiali rybołówstwo na marginesie swych zajęć rolniczych lub co najwyżej równorzędnie z nimi. Byli też rybacy rekrutujący się z wiejskiej biedoty, dla których rybołówstwo było ważnym źródłem zarobku. Oni właśnie traktowali „rybaczenie” w pewnym sensie bardziej zawodowa aniżeli majętniejsi rolnicy, którzy trudnili się rybołówstwem, lecz uważali się przede wszystkim za rolników. We wsiach rolniczo-rybackich istnieją również maszoperie, jednak w ich organizacji i hierarchii zawodowej zaobserwować można dość istotne różnice. Szyper nie był tu dziedziczny, lecz obierany przez członków maszoperii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarapata, Adam (red.) 1965. Socjologia zawodów, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.