rybacko-campingowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowali swe szałasy okrągło, Tainosi — kwadratowo. Jedn i drudzy na palach. Teraz kubańscy architekci, wzorują« się na stylu dawnych budowli indiańskich, zaprojektował ogromny ośrodek rybacko-campingowy, który stanowić bę dzie sensację dla turystów: małe domki, wielkie restaura cje, nawet pływalnia — wszystko na palach. Komunikacją oczywiście, wenecka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1979. Jeśli nawet umrzesz, pozostań, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.