rutynicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w morzu naszych potrzeb” („Głos” 1904, nr 39), ale ją tolerował, gdyż „wyszukuje niedomagania, których państwo jeszcze nie dostrzegło, nie doceniło. Bada, rozpoczyna, a widząc bezsilność żąda zasiłków. [...] Drugim zadaniem jest nowatorstwo, wyszukiwanie nowych dróg, w tym, co państwo robi schematycznie, rutynicznie i tanio” (J. Korczak: Jak kochać dziecko. Dom Sierot. W: Pisma wybrane t. 1. Warszawa 1978, s...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Falkowska, Maria (wyb.) 1983. Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.