rutylowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skład chemiczny otulin jest różny. Ze względu na rodzaj otuliny rozróżnia się elektrody kwaśne, utleniające, rutylowe, zasadowe, celulozowe i specjalne. Grubość pokrycia rdzenia otuliną może być różna, dlatego elektrody dzieli się na cienko, średnio i grubo otulone. Biorąc pod uwagę skład chemiczny rdzenia i otuliny, rozróżnia się elektrody do spawania konstrukcji, do spawania stali nisko- i wysokostopowych, do napawania, do spawania żeliwa i elektrody specjalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tyczyński, Józef 1968. Materiały na narzędzia i urządzenia wiertnicze, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.